Маю думку! “Проект створення ефективної моделі участі на локальному рівні”

  Час: запук програми – червень 2018


Мета проекту: створити можливості для участі молоді у формуванні регіональної молодіжної політики, діяльності органів місцевої влади в об’єднаних територіальних громадах, через впровадження принципів Європейської хартії про участь молоді шляхом створення дорадчих органів – Молодіжних рад при ОТГ.  

Завдання:

  1. Створити 5 молодіжних рад у спроможних громадах Волинської області: Зимнівська, Княгининівська, Смідинська, Литовезька та Устилузька ОТГ (Волинська область);
  2. Провести навчання для вищезгаданих рад із громадянських компетентностей, інструментарію розвитку громади та участі молоді, стратегування подальших дій Молодіжних рад для сталості роботи даних організацій;
  3. Створити та поширити на території України інтернет-сайт для мультиплікації ефекту та поширення успішних практик, дієвої моделі участі молоді на локальному та регіональному рівнях;
  4. Підготовка пропозиції типового положення щодо молодіжної ради у ОТГ для Міністерства Молоді та спорту України.Ключова ідея: Залучення молоді до процесу прийняття рішень в ОТГ – гарантія поступального розвитку громади, запровадження широкого грмоадського контролю та додатковий інструмент утримання молодих людей завдяки поширенню на них відповідальності за майбутнє громади.

    До реалізації проекту буде залучено виконавчі органи п’яти об’єднаних територіальних громад Волинської області (структурні підрозділи, що мають дотичність до роботи із молоддю – працівники культури, освітяни). Громадські організації та прицерковні молодіжні організації, які діють в межах ОТГ, молоді люди, які виявлять бажання долучитися до роботи Молодіжної ради. Національними партнерами проекту виступають Міністерство молоді та спорту України, Асоціація ОТГ України, які водночас є бенефіціарами проекту та громадська організація “Інститут політико-інформаційних досліджень”. До участі у роботі Молодіжних рад будуть допущені усі молоді люди у віці 14-35 років із пропорційним залученням жінок та чоловіків (50 – 50 %).


сайтhttps://youthcouncil.com.ua 


Визначення проблеми

Українська держава у 2017 році знаходиться у трансформаційному процесі та запровадженні реформ. Однією із найбільших реформ – є адміністративна реформа, яка покликана об’єднувати малі сільські поселення для збільшення їх спроможності. Такі громади підпадають під закон України про місцеве самоврядування і мають широкі можливості та автономію, відповідно і відповідальність за державну політику, в тому числі молодіжну. Волинська область за планом має мати 20 нових громад. Кожна громада в праві сама вирішувати питання свого врядування і розподілу бюджету, структури виконавчих органів. Міністерство регіонального розвитку та Міністерство молоді у процесі надання рекомендацій для таких адміністративних одиниць щодо реалізації держаної молодіжної політики, проте цей процес формується в залежності від потреб кожної громади і на даний момент не існує типової структури роботи зі молоддю у даних одиницях. Кожна громада сама вирішує, як працювати із молоддю і які структурні підрозділи передбачити у своєму виконавчому апараті. Провівши аналіз 5 найбільших громад Волині: Зимнівська, Княгининівська, Смідинська, Литовезька та Устилузька ОТГ – ми дійшли висновку, що молодіжна політика не представлена на місцевому рівні ні працівником, ні службою чи молодіжним центром. Частково ці функції можуть виконувати працівники культури чи освіти, проте на даний момент їм такі інструкції не надані. Відповідно молоді люди, сплачуючи податки у своїй громаді, не отримують можливостей для свого особистісного розвитку та методів впиливу на прийняття рішень всередині громади. У більшості громад України така ж ситуація – молодіжна політика і безпосередній контакт із молоддю відсутній.


Ми не можемо відобразити цю галерею